Az Ön kosara üres

Visszaküldés / csere

 

Amennyiben a megrendelést tévedésből adtad le, azt a leadást követően azonnali e-mailben (info@bellamode.hu) mondhatja le minden következmény nélkül.

Vásárlástól való elállás:

A Bella Mode-tól nyugodtan rendelhet! Cégünk minden termékére visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Elállási jog

 Amennyiben a Bella Mode által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a Bella Mode-hoz email üzenetben a info@bellamode.hu email címre, vagy postai úton a Bella Mode Bt., 1118 Budapest, Budaörsi út 9. címre.  A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozatminta innen a lap alján található, lementhető.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a Bella Mode haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítést a Bella Mode mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Bella Mode a Vevő által írásban megadott bankszámlaszámára utalja vissza az összeget.

A Vevő köteles a Bella Mode számára a terméket, és számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A Vevő köteles az árut és a hozzá tartozó számlát normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: Bella Mode Bt. 1118 Budapest, Budaörsi út 9. (utánvétes, illetve portós csomagot a Bella Mode-nak nem áll módjában átvenni). A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza a Bella Mode részére, azon jelölve a visszaküldés okát, a visszatérítéshez bankszámlaszámot, és számlatulajdonos nevét. hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a Bella Mode a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru visszaérkezését követően maximum 14 napon belül minden esetben visszatérítjük a megadott bankszámlaszámra.

 

Csere:

Amennyiben nem lett jó a méret, vagy nem áll jól a megrendelt termék, lehetőség van cserére.

Csere igényét a Vevő telefonon ügyfélszolgálatunkon a +36 20 999 6555 telefonszámon, vagy e-mail-ben az info@bellamode.hu címen tudja igényelni a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Ezután felvesszük Önnel a kapcsolatot telefonon, és egyeztetünk, hogy van-e a másik méretből, fazonból. Csereigény esetén a cserélni kívánt terméket a számlával együtt, a Vevőnek vissza kell küldenie a Bella Mode részére, a visszaküldött termék megérkezése után, postázzuk a csereterméket. A visszaküldés, és az újbóli postaköltség terheit a Megrendelő viseli!